Budete-li při objednávání přihlášeni do svého účtu v e-shopu, získáte SLEVU 5% na celou objednávku.

Napište objednací číslo sortimentu (pokud jej znáte například z tištěného katalogu), zvolte množství a objednejte:
-+
Váš zahradník | STARKL ESHOP (https://eshop.starkl.com/)

Choroby Ř-U

Sazovitost jablek
Gloeodes pomigena

V současné době se tato choroba vyskytuje v našich podmínkách stále častěji. Velké škody způsobuje například ve výsadbách rezistentních odrůd neošetřených fungicidy. Výskyt je silně podporován deštivým počasím v době před sklizní. Příznaky jsou nejpatrnější u odrůd se světlou slupkou. Na povrchu plodu lze sledovat tvorbu zelenočerných rozmytých skvrn, které mnohdy pokryjí plochu celého plodu. Skvrny je možné setřít, ale přes to představují vážné poškození kvality plodu. Houba přezimuje na letorostech. V průběhu měsíce června jsou výtrusy přenášeny na jabloně. Infekce se objevuje při vysoké relativní vzdušné vlhkosti a teplotách cca 20 °C. K ochraně patří zajištění dostatečné vzdušnosti výsadby a aplikace přípravků Dithane M 45 nebo Novozir MN 80. Aplikaci je třeba provádět nejméně 3 týdny před sklizní.

 


Septoriová skvrnitost celeru
Septoria apiicola

Listové čepele celeru jsou posety šedohnědými skvrnami se žlutým lemem a spoustou drobných černých teček. Středy zasychají, listy hnědnou a odumírají, nejprve jsou infikovány nejstarší listy. Podobné skvrny se objevují i na řapících. Silné napadení zničí všechny listy kromě srdéčkových. Napadení silně ovlivňuje kvalitu bulev. Původce se šíří semeny a na zbytcích napadených rostlin. Za vegetace se šíří deštěm, výskyt od července za vlhkého počasí, postačí rosa. Ošetřujeme buďto preventivně od konce června nebo předpěstovávanou sadbu a to měďnatým přípravkem Champion 50 WP.

 


Septoriová skvrnitost rajčete
Septoria lycopersici

S ochranou začneme v polovině června, dle potřeb opakujeme. Používáme přípravky Bravo 500, Dithane DG, Ridomil Gold MZ 68 WP. Dále lze použít Champion 50 WP, který však zpomaluje dozrávání plodů. Původce přezimuje na napadených částech rostlin, či na plevelných rostlinách. Za vegetace se šíří výtrusy větrem a deštěm. Ideální podmínky pro životnost choroby jsou za suchého chladného počasí, počátku šíření však naopak prospívá deštivé počasí a teploty 25-30 °C. Na čepelích starších listů jsou drobné, okrouhlé později tmavě zabarvené nekrotické skvrny s drobnými černými plodničkami. Počet skvrn postupně narůstá, zvětšují se, silně napadené listy žloutnou, hnědnou a postupně zasychají a odumírají. Kromě listů jsou obdobně napadány stonky, řapíky listů a květní stopky. Plody zůstávají zdravé. Při brzkém napadení odumírají celé rostliny.

 


Skvrnitost listů jahodníku
Mycosphaerella fragariae a Diplocarpon earliana

Ošetření se provádí po sklizni plodů, v případě potřeby se ošetření jednou až dvakrát opakuje, a to v intervalech 10-14 dnů. K ochraně je možné použít přípravky Dithane DG nebo Champion 50 WP. I když se ve skutečnosti jedná o dvě odlišné choroby, příznaky jsou velmi podobné a ochrana shodná. V obou případech se jedná o okrouhlé skvrny, které jsou výrazně červenofialově lemovány a uvnitř zasychají. U tzv. bílé skvrnitosti listů jsou skvrny drobnější ( maximálně 3-4 mm ) se světlým nekrotickým pletivem uvnitř, u tzv. fialové skvrnitosti jsou skvrny větší s hnědými středy. Počet skvrn se postupně zvětšuje, jednotlivé skvrny se spojují a listy zasychají. Napadány mohou být i listové řapíky nebo květní stonky, kde skvrny mají protáhlý tvar. Původci skvrnitostí přezimují na napadených listech. Šíření napomáhá vlhké a teplé počasí a přehoustlé porosty jahodníku. Nejnáchylnější ze všech odrůd jahodníku je jahodník měsíční. Fialová skvrnitost je oproti bílé skvrnitosti méně častá a vyskytuje se většinou v chladnějších vyšších polohách. Většinou nezpůsobí větší škody. Vyskytuje se i u jahodníků rostoucích volně v přírodě.

 


Skvrnitost listů třešně a višně
Blumeriella jaapii 

S ošetřením započneme 3-4 týdny po odkvětu, dále za 1-2 týdny. Při velmi silném napadení lze ošetřit i po sklizni. Účinné jsou přípravky Baycor 25 WP, Rubigan 12 EC či Syllit 65. Při prevenci jsou vhodné i Delan 700 WDG a Dithane DG. Původce choroby přezimuje na opadaných napadených listech. Ideální je deštivé počasí a teploty 15- 25 °C. Původně vínově červené, později hnědofialové skvrny vznikají nejprve na starších listech třešní a višní. Listy po napadení žloutnou, červenají, nekrotizují, deformují se a opadávají. Snižuje se kvalita plodů, stromy jsou náchylné na mrazy. Napadány jsou i plody, stopky a listové řapíky a to u višní, třešní, mahalebek, slivoní, meruněk, broskvoní, myrobalán a střemchy.

 


Šedá hniloba révy vinné
Botryotinia fuckeliana

Šedá hniloba napadá hrozny po celou dobu jejich výskytu na rostlině tj. od odkvětu až po úplnou zralost. Mladé napadené hrozny zasychají a starší mají napadené i stopky a třapiny (nekrotické skvrny a zasychání). K napadení listů a kmínků dochází při příznivých podmínkách. Ve vlhku napadené plody hnijí, v suchém prostředí vysychají. Ošetřujeme v době zaměkání bobulí, dle potřeby opakujeme za 10-14 dnů, dále při zapojování hroznů nebo v době dokvétání a to přípravky Euparen Multi, Hattrick 50 WP (působí i proti révovému padlí a révové plísni), Mythos 30 SC nebo Rovral Flo. Ošetřujeme především hrozny. Šedá hniloba nebo také plíseň šedá či botrytida se šíří především za vlhkého a deštivého počasí. Nejčastěji napadené jsou poškozené hrozny a rostliny přehnojené dusíkem nebo nevhodně zavlažované rostliny.

 


Strupovitost hrušně
Venturia pirina

Na počátku ošetření, za suchého letního počasí a koncem vegetace je možno používat preventivně působící přípravky, v období největšího nebezpečí infekce - od dubna do konce května - za deštivého počasí použijeme kurativní přípravky. Prevenci provádíme přípravkem Polyram WG. Ošetřujeme od fáze zeleného poupěte. Dle potřeby opakujeme v 7-14 denních intervalech až do případného nasazení kurativních přípravků např. Baycor 25 WP, Discus, Hattrick 50 WP, Mythos 30 SC a Rubigan 12 EC. Původce přezimuje na napadených opadaných listech. Šíří se za dešťů při teplotách 17-24 °C až do období sklizně. Tato choroba poškozující listy, plody, květy a letorosty na listech způsobuje skvrny tmavošedé až černé ostře ohraničené, které posléze nekrotizují. Silně napadené listy opadávají, stejně tak silněji napadené květy a plody (ty většinou strupovatí, deformují se a praskají). Taktéž kůra na letorostech skvrnovatí a poté praská.

 


Strupovitost jabloně
Venturia inaegualis

Tato choroba způsobuje na listech sazovité skvrny, na napadených plodech vznikají stroupky, plody se deformují a praskají. Opadávají i malé plůdky a květy. Na počátku ošetření, za suchého letního počasí a koncem vegetace je možno používat preventivně působící přípravky, v období největšího nebezpečí infekce - od dubna do konce května - za deštivého počasí použijeme kurativní přípravky. Prevenci provádíme přípravky Euparen Multi a Polyram WG. Ošetřujeme od fáze zeleného poupěte. Dle potřeby opakujeme v 7-14 denních intervalech až do případného nasazení kurativních přípravků např. Baycor 25 WP, Discus, Hattrick 50 WP, Mythos 30 SC a Rubigan 12 EC. Původce přezimuje na napadených opadaných listech. Šíří se za dešťů při teplotách 17-24 °C až do období sklizně.

 


Strupovitost peckovin
Venturia carpophila

Proti této chorobě zatím není znám speciální přípravek, účiné jsou však přípravky na hnědnutí listů meruněk Baycor 25 WP a Dithane DG, dále pak přípravek na padlí broskvoní Rubigan 12 EC. Původce choroby přezimuje ve formě podhoubí nebo speciálních výtrusů na letorostech a na povrchu kůry. Ideální je vlhké počasí s teplotou nad 20 °C. Na plodech meruněk, broskvoní a mandloní se objevují šedé až šedočerné skvrny s tmavším lemem. Napadené plody nerostou a deformují se, praskají, což umožňuje napadení moniliovou hnilobou. U mandloní jsou často postiženy letorosty, skvrny v těchto případech mají oválný tvar, listy jsou napadány méně. Středy skvrn na listech hnědnou a usychají.

 


Šedá hniloba jahodníku
Botryotinia fuckeliana

Tato choroba u jahodníku napadá především plody, květy, květní stopky, listové čepele a řapíky. Na listech a stopkách způsobuje hnědé ohraničené skvrny, květy zasychají a vadnou. Nezralé plody hnědnou, zralé měknou a následně se celé pokrývají šedým povlakem houby. Nejzávažnější choroba jahodníku vede až k celému zničení sklizně. První postřiky provádíme při počátku kvetení jahodníku, druhý opakujeme po 7 dnech. Vhodný je přípravek Euparen Multi, Mythos 30 SC nebo Rovral Flo. Ideální podmínky pro šíření jsou v přehoustlých porostech, u rostlin přehnojených dusíkem, při ovlhčení a přemokření a za teplého a deštivého počasí. Původce přezimuje v napadených částech rostlin, výtrusy se přenáší vzduchem.

 


Šedá hniloba rajčete
Botryotinia fuckeliana

Tato houba napadá veliké množství různých rostlin, žije na mrtvých pletivech. Paraziticky napadá posléze oslabené či mechanicky poraněné rostliny. Za vegetace se šíří výtrusy a sklerociemi. Rostliny jsou napadány při vysoké vzdušné vlhkosti, ovlhčení (rosa, déšť, závlaha), houba vniká odumírajícími pletivy (odumírající neopadlé květní či děložní lístky) nebo poraněními (kroupy, vítr, jiné choroby a škůdci). Ošetřujeme při prvních příznacích nebo preventivně, dle potřeb opakujeme. Vhodný přípravek je Rovral Flo, upřednostňujeme ošetření rajčat rychlených v podzimních měsících. Hniloba napadjící veškeré nadzemní části rostlin. Skvrny se rychle zvětšují, posléze se pokrývají klasickým povlakem houby. Stejný původce kromě této zničující šedé hniloby způsobuje i žluté kroužky na plodech rajčat. Tato choroba je však neškodná, pouze vizuálně nehodnotí plody, na jejich kvalitu a skladovatelnost však nemá žádný větší vliv.

 


Šedá hniloba révy vinné
Botryotinia fuckeliana

Základní ošetření provádíme v době zaměkání bobulí, dle potřeby opakujeme za 10-14 dní. Z přípravků použijeme Euparen Multi, Hattrick 50 WP, Mythos 30 SC nebo Rovral Flo. Ošetřujeme především hrozny. Nejvíce jsou ohroženy rostliny přehnojené dusíkem, nevhodně zavlažované, poškozené kroupami nebo obaleči. Ideální podmínky jsou za vlhkého počasí. Hrozny jsou napadány po odkvětu až po úplnou zralost. Napadené mladé hrozny zasychají, u starších jsou napadány i stopky a třapiny (nekrotické skvrny a zasychání). Bobule se pokrývají šedým povlakem houby, za sucha zasychají, za vlhka hnijí. Občas dochází i k napadení listů, letorostů, oček a štěpů.

 


Tetovnička švestková
Phyllosticta prunicola

Choroba napadající především slivoně, zřídka třešně a meruňky. Při napadení se na listech a větévkách v průběhu června objevují drobné kulaté skvrny okrové až šedohnědé barvy s načervenalým okrajem. Příznaky jsou velmi podobné se suchou skvrnitostí (dírkovitostí) listů, obě choroby lze od sebe rozeznat pouze podrobným mikroskopickým prohlédnutím částí postižených rostlin. Přezimuje v napadených listech. Jako ochrana je dostatečná likvidace opadaných listů na podzim.

 


Usychání rybízu
Dothidea ribesia a Botryosphaeria ribis

Tento jev způsobují dvě houbové choroby. Pakliže na větvích začnou nejprve uvadat listy a následně začne praskat a červenat kůra a nakonec větve zcela uhynou, bývá většinou příčinou houba Botryosphaeria ribis. Pakliže nejprve na rostlinách zpozorujete uhynulé větve s krabatou a podélně popraskanou kůrou, je příčinou houba Dothidea ribesia. Častěji se vyskytuje v našich zahradách Dothidea ribesia, která napadá i celou řadu jiných rostlin, např. ovocných dřevin. Podle druhu výskytu je třeba nutné odstranit a zničit buďto napadené větve nebo celé rostliny.