Budete-li při objednávání přihlášeni do svého účtu v e-shopu, získáte SLEVU 5% na celou objednávku.

Napište objednací číslo sortimentu (pokud jej znáte například z tištěného katalogu), zvolte množství a objednejte:
-+
Váš zahradník | STARKL ESHOP (https://eshop.starkl.com/)

Jaký vzhled mají rostliny po převzetí?

Vážení zákazníci,
přeprava živého sortimentu patří k nejspecifičtějším. Díky mnohaletým zkušenostem víme, že bezpečnou přepravu a výsadbu lze zaručit pouze u rostlin, které se nacházejí ve vhodném vegetačním stádiu. Právě tomu je uzpůsoben náš zásilkový prodej živého sortimentu rostlin.

Rostliny ve stádiu vegetačního klidu
Sortiment trvalek, okrasných a ovocných dřevin či růží je zasílán ve stádiu vegetačního klidu. Rostliny jsou tedy nenarašené a jejich vzhled odpovídá právě uvedenému stádiu. Je tedy možné, že u některých trvalek, či okrasných trav bude nadzemní část obrážet až s nástupem do vegetace.
U trvalek zasílaných v jarní sezóně mohou být ve výjimečných případech u nadzemní části neodstraněné suché části z předchozí sezóny. Tyto suché zavadlé části nemají žádný vliv na stav rostlin či jejich následné ujmutí na novém stanovišti.
Velmi specifické jsou v tomto směru např.:

Maliníky - zakrácené suché odplozené výhony mají v dolní části životaschopnou kořenovou část. Po vysazení obráží maliníky právě z této podzemní části. Dle teplotních průběhů může k rašení docházet v rozmezí 6-8 týdnů od výsadby (jaro).

Jahodomaliník - tato rostlina se na zimu zatahuje do podzemních částí. Při dodání tedy obdržíte rostlinu zataženou v kořenech v květináčku. Po výsadbě by měla rostlina obrážet z podzemních částí během cca 3-4 týdnů. V následujících letech po výsadbě bude z podzemních pupenů obrážet v průběhu dubna.
Na podzim zasílané sazenice se během několika týdnů po výsadbě zcela zatáhnou do kořenů a nové nadzemní části se objevují až na jaře cca v první polovině dubna (některé sazenice zasílané v průběhu října či začátkem listopadu již mohou být zataženy do kořenů).

Klematis - nadzemní část tvoří zdřevnatělá, nezelená část loňských výhonků. Po vysazení obráží nové zelené výhony z této dřevnaté části či z kořenů.

Okrasné trávy - nadzemní část je odumřelá (příp. suché části z předchozí vegetační sezóny). Po výsadbě trávy obráží z kořenového systému.

Medvědí česnek - tato rostlina se již v průběhu jara opět zatahuje do cibulek, její nadzemní část tedy zavadá. V některých případech, u rostlin zasílaných v polovině dubna a později, tak může dojít k situaci, že po výsadbě do volné půdy se již rostlina pouze zatáhne. Je to pro ni v tomto ročním období přirozené a nejedná se o neujmutí či poškození. V následující jarní sezóně rostlina z cibulek opět časně na jaře vyrazí.

Tamaryšek - dřevina, která se do vegetace probouzí zdánlivě nejpozději. U této dřeviny dochází k nakvétání na holém dřevě a až následně k probouzení zelených částí. Při prvním nástupu do vegetace po výsadbě se však většinou kvetení neprojevuje, takže na rostlině dochází až k pučení zelených částí - "jehlic". Ty se objevují až cca v 1. pol června. Do té doby je tedy tato okrasná dřevina zcela bez jakýchkoli známek života.

Vinná réva - patří na jaře k nejdéle se probouzejícím dřevinám ze stádia vegetačního klidu. Při jarní výsadbě tak může docházet k prvním příznakům vegetace až 8-10 týdnů od výsadby.

Kaki - obdobně jako u vinné révy, i u této ovocné dřeviny (pokud je zasílána v prostokořenné formě, nenarašená, z chladících boxů) může docházet při jarní výsadbě k nástupu do vegetace až 8-10 týdnů od výsadby. 

Veškeré dřeviny je třeba před výsadbou na 24 hodin namočit do vody.
Podmínkou zdárného nástupu do vegetace je pak pravidelná zálivka.

Rychlost nástupu na jaře vysazovaných dřevin (s prodlouženou dobou vegetačního klidu) do vegetace závisí na konkrétním teplotním průběhu - u drobnějších dřevin je to cca 4-6 týdnů od výsadby, u větších dřevin pak 6-8 týdnů od výsadby.

Stejně tak se ve stádiu vegetačního klidu zasílají nádobové rostliny, které se přezimují v chladných bezmrazých prostorech. U těchto rostlin se již v malé míře může projevovat nástup do vegetace.Fotografie rostlin v nabídce
Na ilustračních fotografiích v nabídce jsou rostliny vyobrazeny ve své nejtypičtější podobě - v případě ovocných stromů a keřů tedy s plody, v případě kvetoucích rostlin jsou na vyobrazeních květy atd. Obrázky jsou tedy vybírány tak, aby si zákazník měl možnost udělat představu o rostlině v její nejpodstatnější podobě, které rostlina dosáhne až po patřičné době a péči na novém stanovišti. Snímky neodpovídají vzezření rostlin při expedování.Frigo sadba
Jahodníky se nabízí ve dvou formách - v podobě klasických kontejnerovaných sazenic (podzimní sezóna) a v podobě tzv. FRIGO sadby (jarní sezóna).
FRIGO-sazenice jsou podchlazené, silně vyvinuté jahodníkové puky bez listů, které okamžitě po výsadbě projeví svou růstovou energii nasazením květů a plodů. Zasílají se uložené v dřevité vatě.Prostokořenné dřeviny
Většina okrasných či ovocných dřevin a růží se zasílá ve formě prostokořenných sazenic. Jedná se o sazenice, které nejsou vysazeny v kontejnerech, jejich kořeny jsou zabaleny ve vlhčené dřevité vatě a následně zabaleny fólií. Tento způsob se využívá u sazenic ve stádiu vegetačního klidu, které jsou do samotné expedice udržovány v chladících boxech. Vzhledem ke stádiu vegetačního klidu mohou sazenice budit dojem, že jsou zaschlé. Ale není tomu tak. Po obdržení je třeba před výsadbou tyto dřeviny namočit na cca 24 hodin do vody. V následujících několika týdnech dojde při patřičné pravidelné zálivce k nástupu sazenic do vegetační sezóny.

QP - kořenový bal
QP (QuickPot) kořenový bal se využívá z důvodu snadné přepravy a následné bezpečné výsadby sazenic dřevin menších a středních velikostí. Řadí se mezi moderní ekologické formy pěstování/balení. Sazenice jsou zapěstovány ve speciálních platech, ve kterých se nechá kořenový bal dostatečně prokořenit. Jakmile dosáhnou sazenice vhodné velikosti pro bezpečnou přepravu a přesazení, mohou být z pěstebních plat vyjmuty (v platech jsou následně pěstovány další sazenice). Vytvarovaný kořenový bal se ovine recyklovatelnou fólií, která jej chrání během přepravy. Takto ošetřené sazenice vydrží bezpečně do následné výsadby i několik týdnů.Směs
V případě, že je u balení uvedeno, že se jedná o směs a nejsou charakterizovány počty jednotlivých obsažených odrůd, obsahuje toto balení vždy minimálně 2 rozdílné druhy.Barva květu
Pokud není v nabídce v popisu a informacích u rostliny charakterizována konkétní barva květu, není pro tuto rostlinu konkrétní barva garantována.  


 

Ovocné stromky
Prostokořenné sazenice zasíláme ve stádiu vegetačního klidu.
Většina ovocných stromků je zasílána ve formě špičáku - tedy prutu bez založené koruny (nerozvětvené). Ovocné stromky jsou zasílány jako 1-leté sazenice.

Upozornění pro jarní sezónu: Pro jarní výsadbu jsou sazenice před expedicí uchovávány v chladných boxech, čímž je prodloužena doba vegetačního klidu. Je tedy možné, že i v případě, že ve volné přírodě již budou sazenice olistěné, v zásilce Vám bude doručena sazenice neolistěná. Toto je nejbezpečnější způsob přepravy pro bezproblémové ujmutí prostokořených sazenic.

Upozornění pro podzimní sezónu: Prostokořenné sazenice zasíláme ve stádiu vegetačního klidu. Začátek zasílání tohoto sortimentu se řídí dle aktuálního průběhu teplot - nelze jej tedy pevně stanovit. Nejčastěji začíná zasílání prostokořenného sortimentu od poloviny října (v případě některých druhů ovocných stromů a vinné révy od konce října).Balkónové rostliny (letničky), nádobové rostliny

Jakmile to na jaře teploty umožní, začínáme s rozesíláním balkonových rostlin. K tomu dochází většinou na přelomu března a dubna, ale při teplém průběhu jara (viz. předchozí roky) může být s odesíláním těchto rostlin započato již v druhé polovině března.

Je ale třeba počítat s tím, že balkonové a nádobové rostliny je možné na venkovní stanoviště bezpečně umístit až zhruba od poloviny května, tedy po zmrzlých (Pankrác, Servác, Bonifác – období mezi 12. a 14. květnem). Balkonové či nádobové rostliny je možné samozřejmě za teplejšího průběhu jara ven přemístit již dříve, ale pak je nutné hlídat počasí, aby je nepoškodil pozdní jarní mrazík.
Pokud v zásilce obdržíte rostliny, které jsou předpěstovány ve skleníku, tedy nádobové či balkonové rostliny a všechny, které již mají mladé letošní výhony (jako je například Kiwi), je nutné jim v tuto dobu ještě věnovat následnou péči a chránit je před chladem. Jejich umístění na venkovní stanoviště zvažte podle klimatických podmínek ve Vaší oblasti. Tyto druhy rostlin jsou vysazeny v přepravních kontejnerech a není nutné je okamžitě přesazovat do truhlíků a nádob. V těchto přepravních nádobách do výsadby vydrží i několik týdnů. Umístěte  je na světlém a teplém místě a udržujte přiměřeně vlhký substrát. Teplota by neměla klesnout pod 7 °C a na venkovním stanovišti je ponechte trvale až v době, kdy již nehrozí noční chlad. 
Nelze expedovat rostliny až od května, kdy už je možné je ponechat přímo venku, jelikož vysoké květnové teploty mnohdy neumožňují přepravu takto choulostivého sortimentu. Vždy je lépe, pokud rostliny dobře zakoření a alespoň částečně se rozrostou v chladnějším klimatu, než je vysadit přímo do letníchJak postupovat po převzetí rostlin

•  Máme-li možnost, ihned sázíme. Když to není uskutečnitelné, vybalíme rostliny ihned po obdržení na stinném, proti větru chráněném místě.

•  Jen výjimečně, dojde-li zásilka za mrazivého počasí, přeneseme neotevřený balík na chladné, ale mrazuprosté místo (např. sklep), aby se rostliny mohly pomalu aklimatizovat. Teprve potom je vybalíme. Tímto způsobem předejdeme škodám způsobeným mrazem.

•  Po vybalení v každém případě silně navlhčíme kořeny, nebo ještě lépe: postavíme rostliny na nějakou dobu do vody, aby se opět mohly plně nasáknout. I rostliny se zemním balem by se měly před vysázením na nějaký čas postavit do vody, aby jejich zemní bal řádně nasákl. Opomeneme-li to udělat, může dojít až ke ztrátě rostliny. Suchý zemní bal totiž přijímá po vysázení vlhkost jen velmi těžce. Vzniká tak nebezpečí, že rostlina navzdory silnému zalití či dostatečným vodním srážkám uschne a zajde.

•  Jestliže nemůžeme sázet v průběhu 3 až 4 dní, musíme všechny dřeviny a také růže, které nebyly dodány v květináčích, založit. Vykopeme asi 30 cm hlubokou rýhu, do které šikmo vložíme kořeny a část kmene a přihrneme zeminou. Pak vydatně zalijeme. Rostliny v květináči můžeme na několik dní postavit na stinné místo a zalévat je.

•  Pozor! Kořeny rostlin nesmí nikdy zaschnout!

•  Nezapomínejme, že vyschnutí, průvan, vysoké teploty a dlouhá doba skladování jsou největšími nepřáteli dobrého vzrůstu. Čím rychleji se dostane rostlina do půdy, tím lépe. Je-li půda ještě zmrzlá, není sázení nebo založení možné.
V tomto případě musíme navrstvit na chráněném, světlém a mrazuprostém místě vlhkou rašelinu, rostliny do ní založit a trvale udržovat vlhké. U trvalek se často stává, že v období klidu jsou veškeré nadzemní části rostlin odumřelé. Může se také stát, že rostliny dodané na podzim mají suché listy. Tyto rostliny jsou ale živé! Zasadíme je podle návodu a na jaře nám všechny znovu vyraší.

•  Balkonové květiny a letničky jako pelargonie, surfinie atd. mohou mít při obdržení zásilky pomačkané, zažloutlé nebo suché listy. To ovšem neznamená, že jsou uhynulé. Dodávané rostliny se brzy zotaví a opět vytvoří nové listy. Tyto balkonové květiny nejsou odolné vůči zimě a měly by být až do poloviny května ponechány doma nebo je můžeme při mírném jarním počasí dát přes den ven, aby se otužily, a jen na noc přenést dovnitř.

•  Květinové cibule po obdržení ihned vybalíme a uložíme na suchém, vzdušném, mrazuprostém, ale ne slunném místě. K cibulím by měl proudit vzduch, aby mohly dýchat, neboť i cibule a hlízy jsou živé, jen se nacházejí v klidovém stádiu.

•  Rostliny  v  nádobách z umělé  hmoty, tzv.  kontejnerované rostliny, se mohou sázet v kteroukoliv roční dobu za předpokladu, že jsou v nádobě dobře zakořeněny. Při sázení samozřejmě nádobu odstraníme. Toto je často možné provést jen tak, že nádobu rozstříháme nůžkami na jednotlivé části. Budete-li se řídit těmito prvními důležitými body, už tím vytvoříte dobrý základ pro dlouhý a solidní život svých rostlin.

Souhrn základních informací k prolistování (klikněte):

prolistovatDalší informace naleznete v Návodu na pěstování.