Budete-li při objednávání přihlášeni do svého účtu v e-shopu, získáte SLEVU 5% na celou objednávku.

Napište objednací číslo sortimentu (pokud jej znáte například z tištěného katalogu), zvolte množství a objednejte:
-+
SORTIMENT
Váš zahradník | STARKL ESHOP (https://eshop.starkl.com/)

Tisíckvět univerzální hnojivo 500g

«
Tisíckvět univerzální hnojivo 500g
Starklovo patentované kvalitní hnojivo! Tisíckvět - Nejvyšší zahradnická kvalita!

Popis

Toto speciální hnojivo dodává rostlinám výživné látky v optimálním poměru, takže jsou silnější, mají výraznější barvy a lépe kvetou. V receptuře tohoto hnojiva jsou zúročeny dlouholeté zkušenosti s pěstováním rostlin ve školkách.

Univerzální hnojivo - Tisíckvět
Rozsah a způsob použití:
Tisíckvět - univerzální hnojivo podporuje kvetení, násadu květů a zdraví rostlin. Je vhodné pro většinu balkonových, pokojových a zahradních rostlin. Bohaté na organické a minerální účinné látky. Vhodné pro všechny druhy pěstovaných rostlin. Hnojivo aplikujeme na vlhký povrch půdy zálivkou roztokem, který připravíme smíchaním 1/2 uzávěru (7,5 ml hnojiva) s 1 l vody. Rostliny je nutné hnojit 1x až 2x týdně v době vegetačního růstu (březen - říjen), 1x měsíčně v době vegetačního klidu (listopad - únor). Pro foliární výživu používáme roztok 0,2%, tj. 2 ml do 1 litru vody.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Při práci s tímto hnojivem je nutno dodržovat předpisy o ochraně zdraví při práci. Je třeba zachovávat zásady osobní hygieny a používat pracovní prostředky k ochraně pokožky a očí. Pracujte v rukavicích. Při práci s hnojivem nejíst, nepít a nekouřit.
Po práci a před jídlem umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Podmínky skladování:
Uchovávejte při teplotě od +5 °C do +25 °C. Uchovávejte pouze v původním obalu.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace zbytků hnojiva:
Případné neupotřebitelné zbytky hnojiva rozmíchat ve vodě v poměru min. 1 + 50 dílů vody a nalít do kompostu.

Likvidace obalů:
Vyprázdněné vypláchnuté PE obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Nespalujte.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Celkový dusík jako N: 7,0 %
Močovinový dusík: 4,5 %
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5: 5,0 %
Vodorozpustný draslík jako K2O: 6,0 %
Hořčík jako MgO: 0,2 %
Bór jako B: 0,020 %
Zinek jako Zn: 0,005 %
Železo jako Fe: 0,010 %
Mangan jako Mn: 0,010 %
Molybden jako Mo: 0,005 %

Obsah rizikových prvků:
Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5 celkového, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50; olovo 15; rtuť 1,0; arsen 10, chrom 150.
Obsah balení 1ks
ks
98 Kč
Předpokládaný termín expedování
(při aktuálním objednání)
duben/1.pol.května
Objednávkové číslo 043050.1
- + ks