Budete-li při objednávání přihlášeni do svého účtu v e-shopu, získáte SLEVU 5% na celou objednávku.

Napište objednací číslo sortimentu (pokud jej znáte například z tištěného katalogu), zvolte množství a objednejte:
-+
Váš zahradník | STARKL ESHOP (https://eshop.starkl.com/)

Řez stromků a keřů

ŘEZ VÝCHOVNÝ A TVAROVACÍ

 

U ovocných stromků se v prvních letech po výsadbě provádí tzv. výchovný řezU mladého stromku je nutné z vrcholových výhonů založit korunku. Ovocné stromky ale mají v prvních letech po výsadbě snahu obrůstat po celé délce kmínku. K založení  korunky zvolíme jen boční výhony ve vrcholu stromku a nadbytečné boční výhony se v průběhu celé vegetace z kmínku odstraňují. Pokud se nenechají přerůst, jsou měkké a výhony po kmeni snadno odstraníte pouze rukou. Vlastně se z kmene pouze strhnou dlaní dolu. Pokud jsou takto vyvrácené a vyslepené, již ze stejného místa znovu neobrůstají, ani není nutné místa odstranění nijak ošetřovat balzámem. Výšku kmínku zvolíme podle vlastních potřeb. K založení korunky v požadované výšce by měly být použity výhony rovnoměrně rozmístěné po obvodu kmínku. To znamená, že ponecháme růst jen vhodné výhony, ze kterých pak zapěstujeme základní tvar koruny. Zvolíme boční výhony pravidelně rozmístěné po obvodu kmínku a odstraníme všechny, které směřují do středu koruny. Jednoleté výhony se zkracují asi o 1/3.  Řez se provádí tak, aby bylo na výhonu ponecháno očko směřující ven z koruny. Z tohoto očka bude vyrůstat nový výhon, je proto třeba zvolit správné poslední ponechané očko, aby i výhon, který z něho vyroste směřoval ven z koruny. Nad zvoleným očkem provedeme řez ve vzdálenosti asi 1 cm, protože pokud by konec po zastřižení zaschl, mohlo by při menší vzdálenosti zaschnout i potřebné zvolené očko. Ránu po řezu lze zatřít stromovým balzámem nebo štěpařským voskem. Založení koruny stromku se výchovným řezem a pravidelným tvarováním provádí po dobu zhruba tří let.

U peckovin / meruňky, slivoně, třešně.../ se provádí výchovný řez v době vegetace, u jádrovin / jabloně a hrušně / se řez provádí v době vegetačního klidu v předjaří, za bezmrazého počasí, v době, než začnou stromky rašit.

Starší stromky je pak nutné udržovat pravidelným prosvětlovacím řezem aby zůstala koruna přiměřeně hustá. Základní řez se provádí v předjaří, ale udržovací řez lze u všech ovocných druhů provádět i v době vegetace. Lze tak snadněji zjistit, které výhony korunu zahušťují. Řežeme co nejméně, jelikož po silném zkrácení dojde k bujnému narůstání nových výhonů a oddaluje se nástup do plné plodnosti. Platí pravidlo, že čím hlouběji výhony seřízneme, tím bujněji opět přirůstají. Účelem prosvětlovacího, udržovacího řezu je prosvětlení koruny, redukce zahušťujících větví, odstraňují se nemocné nebo odumřelé, suché části větví. 

Další řez je zmlazovací, jedná se o hluboký řez, ale při pravidelném udržovacím řezu není příliš nutný a neprovádí se.
  

SLOUPOVITÉ ODRŮDY

Je třeba počítat s tím, že z tzv. sloupovitých ovocných stromků pouze jabloně drží sloupovitý růst přirozeně, a není nutné je tvarovat. Zkracují se jen výhony, které by začaly přirůstat delší než 0,5 m. Jiný zásah řezem není v tomto případě nutný.

U ostatních sloupovitých druhů je nutný pravidelný řez a tvarování především v prvních letech po výsadbě. Je důležité udržet nejlépe jen jeden terminál a všechny ostatní výhony tvarovat. Boční přirůstání se během prvních let zpomalí a tvarovaní již nebude tolik potřeba.

V prvních letech po výsadbě se u všech ovocných stromků provádí tzv. výchovný řez, i u sloupovitých ovocných stromků je tento výchovný řez důležitý.

U peckovin jako jsou třešně, švestky, meruňky, broskvoně atd. se základní řez bočních výhonů provádí v době vegetace. Mělo by to být ale nejpozději v době po odplození stromku, je to v červnu nebo počátkem července. V tomto období se všechny boční výhony u sloupovitých ovocných stromků zkracují asi na tři očka a tím se časem vytvoří základní sloupovitý tvar. V průběhu vegetace se pak ještě nově narůstající boční výhony opakovaně zaštipují aby se podpořila tvorba květních pupenů. Zaštipování se provádí vždy když mladý boční výhon naroste v rozmezí asi 20 až 30 cm -  max. 60 cm. a udržujeme jej  zhruba v této velikosti. Zaštipujeme jen měkký nedřevnatý konec výhonu. Zastaví se tak prodlužující růst a mladý výhon začne obrůstat i do boku, růst se zahušťuje a vytváří se plodný boční obrost, nastartuje se tak i zakládání květních pupenů na příští rok.

U hrušní je postup stejný, jen základní výchovný řez se provádí v předjaří před rašením. Během prvních let se po obvodu kmínku tímto způsobem vytvoří základ sloupovitého tvaru, pro dostatek plodných bočních výhonů. 

KAKI - TOMEL

V případě Tomelu se jedná o strom, který u nás dorůstá do velikosti, podle podmínek, jaké jsou mu poskytnuty. Menší bude v nádobě, větší ve volné půdě. Pěstovaný ve volné půdě může dosahovat velikosti menšího stromku asi jako švestka nebo meruňka. 


Bujně rostoucí strom se v požadované velikosti ale snadno udržuje řezem v předjaří, kdy se po zimě odstraňují zaschlé nebo poškozené části. Řez ale není nutný, rostlina si udržuje nezahuštěnou korunu přirozeným růstem.
  

OŘEŠÁK

Výchovný řez se u ořešáku neprovádí, korunu není nutné tvarovat, necháváme jí přirozený růst. 

Pokud je ale potřeba strom vytvarovat s vyšším kmínkem, tak aby bylo možné pod ním i procházet, nechává se narůstat koruna stromu ve výšce alespoň 2 m. Toho docílíme tak, že v prvních letech po výsadbě necháme přirůstat jen terminál a všechny boční výhony narůstající po kmínku průběžně odstraňujeme a to co nejdříve jakmile se začnou objevovat, jsou měkké a snadno se odrolí pouze rukou. Toto obrůstání kmínku časem přestane. Boční výhony necháme  na kmínku až v požadované výšce. Pak již řezem nezasahujeme .

Pokud boční výhony na ořešáku přerostou, je na jejich odstranění ideální čas v srpnu. Rána totiž stihne ještě do zimy zaschnout. Jestliže je třeba odstranit již silnější boční výhony nestříháme je až těsně ke kmínku, ale ponecháváme je na délku asi 5 až 8 cm od hlavního kmene a řeznou ránu zatřeme štěpařským voskem. Neměla by zůstat otevřená aby nedošlo k napadení houbovou chorobou. Pokud by byly boční výhony odstraněny až těsně ke kmeni, mohlo by dojít k poškození kmene a v místě odstraněného výhonu by mohla vzniknout prasklina. Ponechané části odstraněných bočních výhonů nenechte znovu obrůstat, časem seschnou a na kmeni nezůstanou.
  

DUET

Výchovný i tvarovací řez se provádí stejně jako je tomu v případě běžných ovocných stromků, pouze plodí dvě odrůdy na jednom kmínku a od ostatních stromků se liší dvěma terminály.