Budete-li při objednávání přihlášeni do svého účtu v e-shopu, získáte SLEVU 5% na celou objednávku.

Napište objednací číslo sortimentu (pokud jej znáte například z tištěného katalogu), zvolte množství a objednejte:
-+
Váš zahradník | STARKL ESHOP (https://eshop.starkl.com/)

Péče o půdu

Péče o půdu - zpracování půdy 

Cílem péče o půdu a jejího zpracování je podpora úrodnosti půdy a ne její ničení. Účelná opatření slouží ke zkypření těžkých vazných půd a utvoření humusu. (Boj proti plevelu sám o sobě není žádným opatřením pečujícím o půdu!)

 

Okopávání - kultivace

by se přinejmenším mezi dřevinami neměla stát samoúčelnou a kalendářem řízenou pracovní terapií "volným časem stresovaného" zahrádkáře. Kultivace slouží jen podle potřeby buď k potírání plevele nebo k povrchovému nakypření půdy po vytvoření škraloupu (ne však po každém dešti). 

 

Rytí

Nutnost podzimního rytí zahradní půdy je pozůstatkem z dob, v nichž práce na zahradě určovalo pěstování zeleniny. Pro dřeviny je rytí přínosem jen tehdy, jestliže se těžké a vazné půdy se současným zapracováním organického, málo zetlelého, materiálu nakypří a provzdušní. Jen zřídkakdy u lehkých půd s vyšší úrodností zlepšíme rytím jejich stav. 


Obecně jsou místo rýče vhodnějším nástrojem rycí vidle. Hluboké rytí pod keři je zlozvyk. V nejbližším okolí rostlin (obzvláště mělce kořenících) tak rytím zničíme pro růst velmi důležitou vrchní kořenovou oblast.

 

Mulčování

je, pokud možno, celoroční pokrytí půdy mulčovací kůrou, listím, posekanou trávou, kompostem nebo také zetlelým koňským či kravským hnojem.
Síla vrstvy mulče by neměla u zvlášť jemného materiálu přesáhnout 5 cm. Při pozdějším zetlení můžeme znovu domulčovat. Účinku shodného s mulčováním dosáhneme každoročním, pravidelně se opakujícím, zapravením silné dávky rašeliny do povrchu půdy.


Těžké půdy zlepšujeme každoročním mělkým zarytím zbytků mulčování. Mulčování mezi rostlinami vytváří příznivé půdní podmínky, zvyšuje obsah humusu, hnojí a udržuje vlhkost.

 

Chemický boj proti plevelům řeší při jeho správném použití určité dílčí problémy, ale jeho využití sebou nese i některá úskalí. Je to zejména skupina přípravků, která zabraňuje klíčení semen plevelů. Jejich použití může u některých rostlin vést k růstovým poruchám. Předávkování pak může působit škody po celá léta.


Druhou skupinou jsou přípravky působící přes list. Tyto přípravky můžeme používat pouze za bezvětří a musíme dbát, aby postřiková mlha nepřišla na rostliny, které mají být zachovány. Tímto způsobem budeme ošetřovat zejména zaplevelené plochy určené k novému osázení. Po aplikaci vyčkáme dokud plevel neuhyne a pak teprve plochy přeryjeme. Při použití této metody si můžeme být téměř jisti, že především kořenové plevely, jako kopřiva a pýr, jsou zničeny.