Budete-li při objednávání přihlášeni do svého účtu v e-shopu, získáte SLEVU 5% na celou objednávku.

Napište objednací číslo sortimentu (pokud jej znáte například z tištěného katalogu), zvolte množství a objednejte:
-+
Váš zahradník | STARKL ESHOP (https://eshop.starkl.com/)

Odborné výrazy

Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás slovník několika odborných výrazů, se kterými se můžete setkat i na našich internetových stránkách.

 

  • Acidofilní rostliny
   Rostliny vyžadující půdu s nízkým pH (kyselou půdu).
    
  • Akaricid
   Prostředek k hubení roztočů.

  • Bazidie
   Výtrusorodá stopka, na ní se objevují pohlavně vytvořené výtrusy (baziodospory).

  • Bělení
   Omezení přístupu světla dopomáhající k získání prodloužených vybělených a jemných částí rostlin - využití např. u chřestu, smetánky, štěrbáku atd.

  • Blizna
   Horní část pestíku vylučující cukerný roztok. Na tomto roztoku se posléze zachycují a klíčí pylová zrna.

  • Bobule
   Plod obsahující jedno nebo více semen.

  • Borka
   Odumřelá korkovitá pletiva na povrchu kmene a starších větví.

  • Cibule
   Zásobní orgán složený ze zdužnatělých bází jednoho či více listů, vyrůstajících na velice redukovaném stonku - velmi často je podzemní.

  • Čtvrtkmen
   Strom či keř se zapěstovanou korunkou ve výšce 90-120 cm.

  • Deštný stín
   Plocha v těsné blízkosti stěn, chráněná od převládajících větrů. Díky tomu je v tomto místě nižší množství dešťových srážek.

  • Drenáž
   Účinný systém jímž se odvádí přebytečná voda z květináče či jiné nádoby. Většinou se využívá odtokového otvoru a vrstvy kamenné drti nebo keramzitu na dně nádoby. U větších ploch je možné použít drenáže pomocí odvodňovacích sběrných drenážních potrubí. Drenáž se používá k zabránění přemokření zeminy a následnému uhnívání kořenového systému rostlin.

  • Dvoudomé rostliny
   Rostliny u nichž existují samostatní samčí a samičí jedinci. K získání plodů je tedy nutné pěstovat samčí i samičí rostlinu. Jedná se o rostliny mající jednopohlavné květy (tedy oddělené samčí a samičí).

  • Dvouletky
   Rostliny jež v prvním vegetačním roce vytvoří kořenový systém a listy (většinou jen přízemní růžice) a následně v druhém roce vykvetou, vytvoří plody a odumřou.

  • Frigo sazenice
   Sazenice jahodníků skladované od doby jejich vyorání do doby výsadby v chladících boxech s teplotou -1 až -2 °C.

  • Hlíza
   Většinou podzemní zásobní orgán, který je patřičně ztloustlý, vzniklý z kořene či báze stonku.

  • Hřížení
   Množení dřevin prostřednictvím ohnutí výhonů mateřské rostliny do země, vrchol pak musí vyčnívat ze země. Do jednoho roku se pak na spodku pohřížené části vytvoří kořeny. Tuto novou část pak oddělíme od mateřské rostliny.

  • Humus
   Z odumřelých částí živočichů a rostlin získaná rozložená organická hmota. Pro tvorbu této hmoty jsou ideální i prvky krevní moučky, rohovinových pilin, kopřivového odvaru, stájové mrvy - hnoje či guana. Humus velmi dobře drží vlhkost, velice snadno se prohřívá, je ideálně provzdušněný a propustný. Vhodný humus poznáte podle tmavé barvy a úplné absence zápachu.

  • Insekticid
   Prostředek k hubení škodlivého hmyzu.

  • Jednodomé rostliny
   Tyto rostliny mají také jednopohlavné květy, ale oba druhy se vyskytují na jedné rostlině.

  • Internodium
   Část výhonu mezi dvěma po sobě následujícími listy nebo pupeny.

  • Jednotná zemina
   Pěstební substrát připravovaný z rašeliny, hlinité zeminy, minerálních živin a příměsí.

  • Kapilární závlaha
   Závlaha prostřednictvím vzlínání vody ze zásobníků skrze syntetické tkaniny. Na tuto tkaninu jsou postaveny nádoby s rostlinami, které jsou tak zásobovány odspoda. Toto zavlažování se využívá např. při pěstování v bytových podmínkách při delší nepřítomnosti pěstitele.

  • Keř
   Rostlina s dřevnatým stonkem nemající kmen, již od báze větvená.

  • Klas
   Prodloužené květenství s květy přisedlými ke květnímu stonku.

  • Klejotok
   Výtok gumovité látky obsahující baktérie a jiné cizorodé organismy, výskyt je především na nemocných peckovinách.

  • Klon
   Geneticky identické rostliny získané vegetativním množením popř.cestou nepohlavního rozmnožování.

  • Kmen
   Nadzemní nerozvětvená část ovocného stromu.

  • Kořen
   Nezelené, nečlánkované podzemní části rostlin. Tyto části udržují rostlinu upevněnou k zemi a zásobují ji ze země vodou s rozpuštěnými nerostnými látkami.

  • Kořenový bal
   Kořeny společně s přilehlou půdou držící pohromadě i po vyjmutí rostliny z kontejneru.

  • Kultivar
   Označení vycházející z anglického výrazu cultivar, kterým je označena kultůrní (ne botanická) odrůda.

  • Květenství
   Uskupení květů - hrozen, klas, okolík, lata atd.

  • Letničky
   Rostliny které zpravidla během jedné vegetační sezóny vyklíčí ze semen, vyrostou, vykvetou, popřípadě vytvoří plody a odumřou.

  • Letorost
   Nový přírůstek větvě v době vegetace (s listy).

  • Malvice
   Dužnatý plod vznikající srůstem semeníků s květní číškou (srostlé báze kalichů, korun a tyčinek).

  • Monotypický rod
   Rod obsahující pouze jediný druh.

  • Mulč
   Mnohdy se také vyskytující pod názvem nástylka. Organický materiál nanesený ve vrstvě u spodní části rostliny. Omezuje se tím růst plevele, půda zůstává vlhká a rostlině jsou dodávány dodatečné výživné látky.

  • Nekróza
   Odumření tkáně popř. celé části rostliny.

  • Oddenek
   Podzemní, velice často plazivá část stonku některých vytrvalých rostlin, fungující jako zásobní orgán. Z pupenů v úžlabí šupinovitých listů vyrůstají nové nadzemní prýty.

  • Pacibulka
   Malý orgán, tvarem velmi podobný cibuli. Často vzniká v úžlabí listů, občas v květenství. Slouží k vegetativnímu rozmnožování.

  • Pahlíza
   Zásobní orgán stonkového původu, většinou velmi tlustý, častý např.u orchidejí.

  • Patogeny
   Choroboplodné organismy.

  • Petaly
   Korunní lístky, které tvoří korunu květu.

  • pH
   Míra kyselosti uváděná většinou pro vodný roztok popř. u typu půd - kyselá půda (pH nižší nežli 7), neutrální (pH 7) a alkalická (pH vyšší než 7).

  • Podnož
   Označení části rostliny, která při roubování či očkování poskytuje kořenový systém.

  • Polokeř
   Rostlina mající dřevnatou bázi stonku a bylinnou, každoročně odumírající horní část stonku.

  • Polokmen
   Strom či keř se zapěstovanou korunkou ve výšce 120-160 cm.

  • Rašelinný substrát
   Substrát pro pěstování složený z rašeliny, z přídavku minerálních hnojiv, mletého vápence a stopových prvků. Dle rostlin se určuje i množství minerálních hnojiv v rašelinném substrátu. U mladých rostlin má být obsah minerálů nižší, u starších rostlin pak větší.

  • Remontace
   Opakovaná plodnost rostliny v průběhu jedné vegetace.

  • Rezistentní
   Odrůdy odolné vůči negativně působícím činitelům.

  • Rod
   Skupina rostlin s mnoha společnými znaky. Více rodů se sdružuje v čeleď. Jenotlivé rody sestávají z mnoha druhů.

  • Samosprašnost
   Rostliny schopné tvorby plodů bez opylování prostřednicrvím cizího pylu.

  • Semenáč
   Mladá rostlina vyrostlá ze semínek mateřské rostliny.

  • Terminál
   Vrchol, vrcholová střední osa stromu, vyvíjející se jako pokračování kmene.

  • Trvalky
   Víceleté rostliny, žijící nejméně tři vegetativní období, jejichž nadzemní části většinou na podzim zanikají, ale rostliny opět vyráží na jaře v dalším roce z přezimujících pupenů, oddenků nebo hlíz.

  • Varieta
   Botanická odrůda - jednotka nižší druhu.

  • Vegetativní rozmnožování
   Jakékoliv nepohlavní rozmnožování rostlin.

  • Větev
   Vzniká pokračováním růstu výhonu v dalších letech s následnými rozvětveními.

  • Výmladek
   Mladá rostlina vyrůstající ze země přímo vedle mateřské rostliny jakožto odnož.

  • Zákrsek
   Zakrsle rostoucí rostlina, u nás jsou takto označovány nízkokmeny (výška kmene 40-60 cm).

  • Zmlazování
   Každoroční seřezávání keřových tvarů stromů a keřů těsně u země. Podněcuje se tím tvorba nových bujných výhonů. Využívá se především u rostlin jejichž mladé výhony mají oproti starším např. lepší vybarvení atd.