Odborné výrazy

Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás slovník několika odborných výrazů, se kterými se můžete setkat i na našich internetových stránkách..

Acidofilní rostliny

Rostliny vyžadující půdu s nízkým pH (kyselou půdu).

 

Akaricid
Prostředek k hubení roztočů.

 

Bazidie
Výtrusorodá stopka, na ní se objevují pohlavně vytvořené výtrusy (baziodospory).

 

Bělení
Omezení přístupu světla dopomáhající k získání prodloužených vybělených a jemných částí rostlin - využití např. u chřestu, smetánky, štěrbáku atd.

 

Blizna
Horní část pestíku vylučující cukerný roztok. Na tomto roztoku se posléze zachycují a klíčí pylová zrna.

 

Bobule
Plod obsahující jedno nebo více semen.

 

Borka
Odumřelá korkovitá pletiva na povrchu kmene a starších větví.

 

Cibule
Zásobní orgán složený ze zdužnatělých bází jednoho či více listů, vyrůstajících na velice redukovaném stonku - velmi často je podzemní.

 

Čtvrtkmen
Strom či keř se zapěstovanou korunkou ve výšce 90-120 cm.

 

Deštný stín
Plocha v těsné blízkosti stěn, chráněná od převládajících větrů. Díky tomu je v tomto místě nižší množství dešťových srážek.

 

Drenáž
Účinný systém jímž se odvádí přebytečná voda z květináče či jiné nádoby. Většinou se využívá odtokového otvoru a vrstvy kamenné drti nebo keramzitu na dně nádoby. U větších ploch je možné použít drenáže pomocí odvodňovacích sběrných drenážních potrubí. Drenáž se používá k zabránění přemokření zeminy a následnému uhnívání kořenového systému rostlin.

 

Dvoudomé rostliny
Rostliny u nichž existují samostatní samčí a samičí jedinci. K získání plodů je tedy nutné pěstovat samčí i samičí rostlinu. Jedná se o rostliny mající jednopohlavné květy (tedy oddělené samčí a samičí).

 

Dvouletky
Rostliny jež v prvním vegetačním roce vytvoří kořenový systém a listy (většinou jen přízemní růžice) a následně v druhém roce vykvetou, vytvoří plody a odumřou.

 

Frigo sazenice
Sazenice jahodníků skladované od doby jejich vyorání do doby výsadby v chladících boxech s teplotou -1 až -2 st.C.

 

Hlíza
Většinou podzemní zásobní orgán, který je patřičně ztloustlý, vzniklý z kořene či báze stonku.

 

Hřížení
Množení dřevin prostřednictvím ohnutí výhonů mateřské rostliny do země, vrchol pak musí vyčnívat ze země. Do jednoho roku se pak na spodku pohřížené části vytvoří kořeny. Tuto novou část pak oddělíme od mateřské rostliny.

 

Humus
Z odumřelých částí živočichů a rostlin získaná rozložená organická hmota. Pro tvorbu této hmoty jsou ideální i prvky krevní moučky, rohovinových pilin, kopřivového odvaru, stájové mrvy - hnoje či guana. Humus velmi dobře drží vlhkost, velice snadno se prohřívá, je ideálně provzdušněný a propustný. Vhodný humus poznáte podle tmavé barvy a úplné absence zápachu.

 

Insekticid
Prostředek k hubení škodlivého hmyzu.

 

Jednodomé rostliny
Tyto rostliny mají také jednopohlavné květy, ale oba druhy se vyskytují na jedné rostlině.

 

Internodium
Část výhonu mezi dvěma po sobě následujícími listy nebo pupeny.

 

Jednotná zemina
Pěstební substrát připravovaný z rašeliny, hlinité zeminy, minerálních živin a příměsí.

 

Kapilární závlaha
Závlaha prostřednictvím vzlínání vody ze zásobníků skrze syntetické tkaniny. Na tuto tkaninu jsou postaveny nádoby s rostlinami, které jsou tak zásobovány odspoda. Toto zavlažování se využívá např. při pěstování v bytových podmínkách při delší nepřítomnosti pěstitele.

 

Keř
Rostlina s dřevnatým stonkem nemající kmen, již od báze větvená.

 

Klas
Prodloužené květenství s květy přisedlými ke květnímu stonku.

 

Klejotok
Výtok gumovité látky obsahující baktérie a jiné cizorodé organismy, výskyt je především na nemocných peckovinách.

 

Klon
Geneticky identické rostliny získané vegetativním množením popř.cestou nepohlavního rozmnožování.

 

Kmen
Nadzemní nerozvětvená část ovocného stromu.

 

Kořen
Nezelené, nečlánkované podzemní části rostlin. Tyto části udržují rostlinu upevněnou k zemi a zásobují ji ze země vodou s rozpuštěnými nerostnými látkami.

 

Kořenový bal
Kořeny společně s přilehlou půdou držící pohromadě i po vyjmutí rostliny z kontejneru.

 

Kultivar
Označení vycházející z anglického výrazu cultivar, kterým je označena kultůrní (ne botanická) odrůda.

 

Květenství
Uskupení květů - hrozen, klas, okolík, lata atd.

 

Letničky
Rostliny které zpravidla během jedné vegetační sezóny vyklíčí ze semen, vyrostou, vykvetou, popřípadě vytvoří plody a odumřou.

 

Letorost
Nový přírůstek větvě v době vegetace (s listy).

 

Malvice
Dužnatý plod vznikající srůstem semeníků s květní číškou (srostlé báze kalichů, korun a tyčinek).

 

Monotypický rod
Rod obsahující pouze jediný druh.

 

Mulč
Mnohdy se také vyskytující pod názvem nástylka. Organický materiál nanesený ve vrstvě u spodní části rostliny. Omezuje se tím růst plevele, půda zůstává vlhká a rostlině jsou dodávány dodatečné výživné látky.

 

Nekróza
Odumření tkáně popř. celé části rostliny.

 

Oddenek
Podzemní, velice často plazivá část stonku některých vytrvalých rostlin, fungující jako zásobní orgán. Z pupenů v úžlabí šupinovitých listů vyrůstají nové nadzemní prýty.

 

Pacibulka
Malý orgán, tvarem velmi podobný cibuli. Často vzniká v úžlabí listů, občas v květenství. Slouží k vegetativnímu rozmnožování.

 

Pahlíza
Zásobní orgán stonkového původu, většinou velmi tlustý, častý např.u orchidejí.

 

Patogeny
Choroboplodné organismy.

 

Petaly
Korunní lístky, které tvoří korunu květu.

 

pH
Míra kyselosti uváděná většinou pro vodný roztok popř. u typu půd - kyselá půda (pH nižší nežli 7), neutrální (pH 7) a alkalická (pH vyšší než 7).

 

Podnož
Označení části rostliny, která při roubování či očkování poskytuje kořenový systém.

 

Polokeř
Rostlina mající dřevnatou bázi stonku a bylinnou, každoročně odumírající horní část stonku.

 

Polokmen
Strom či keř se zapěstovanou korunkou ve výšce 120-160 cm.

 

Rašelinný substrát
Substrát pro pěstování složený z rašeliny, z přídavku minerálních hnojiv, mletého vápence a stopových prvků. Dle rostlin se určuje i množství minerálních hnojiv v rašelinném substrátu. U mladých rostlin má být obsah minerálů nižší, u starších rostlin pak větší.

 

Remontace
Opakovaná plodnost rostliny v průběhu jedné vegetace.

 

Rezistentní
Odrůdy odolné vůči negativně působícím činitelům.

 

Rod
Skupina rostlin s mnoha společnými znaky. Více rodů se sdružuje v čeleď. Jenotlivé rody sestávají z mnoha druhů.

 

Samosprašnost
Rostliny schopné tvorby plodů bez opylování prostřednicrvím cizího pylu.

 

Semenáč
Mladá rostlina vyrostlá ze semínek mateřské rostliny.

 

Terminál
Vrchol, vrcholová střední osa stromu, vyvíjející se jako pokračování kmene.

 

Trvalky
Víceleté rostliny, žijící nejméně tři vegetativní období, jejichž nadzemní části většinou na podzim zanikají, ale rostliny opět vyráží na jaře v dalším roce z přezimujících pupenů, oddenků nebo hlíz.

 

Varieta
Botanická odrůda - jednotka nižší druhu.

 

Vegetativní rozmnožování
Jakékoliv nepohlavní rozmnožování rostlin.

 

Větev
Vzniká pokračováním růstu výhonu v dalších letech s následnými rozvětveními.

 

Výmladek
Mladá rostlina vyrůstající ze země přímo vedle mateřské rostliny jakožto odnož.

 

Zákrsek
Zakrsle rostoucí rostlina, u nás jsou takto označovány nízkokmeny (výška kmene 40-60 cm).

 

Zmlazování
Každoroční seřezávání keřových tvarů stromů a keřů těsně u země. Podněcuje se tím tvorba nových bujných výhonů. Využívá se především u rostlin jejichž mladé výhony mají oproti starším např. lepší vybarvení atd.