Napište objednací číslo, zvolte množství a objednejte:

+

Pomáháme

Během své existence se Starkl zahradník  snaží pomáhat tam, kde je pomoci nejvíce potřeba. Především se zaměřujeme na oblast zdravotnictví. Sponzorsky podporujeme například:

   
Donor - Starkl

Český červený kříž je humanitární organizací s celorepublikovou působností a partnerem veřejné správy pro oblast sociální, humanitární, zdravotní a zdravotně-výchovné.

Jednou z nejnovějších publikací, která seznamuje čtenáře se znalostmi pro první pomoc, je "První pomoc není věda".
Na vzniku této knížky se podílela také naše firma STARKL.

www.cervenykriz.eu

Předchozí spolupráce

Donor - Starkl

Sdružení  Donor je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje program podpory a psychosociální pomoci pacientům po transplantaci kmenových buněk krvetvorby a/nebo závažných akutních i chronických onemocnění, jejich rodinám a zdravotnickému personálu.

www.donor.cz

 

Diakonie

Diakonie je nestátní, nezisková organizace zaměřená na poskytování péče, pomoci a podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám.

www.diakonie-caslav.cz

 

jedličkův ústav - nadace

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem pomoci dětem a mladým lidem s postižením, rozvoje a obnovy Jedličkova ústavu, podpory sociální a pracovní rehabilitace a integrace handicapovaných osob do společnosti.

www.nadaceju.cz

 

diakonie zvonek

Diakonie ČCE - Středisko Zvonek v Praze 4 Poskytujeme podporu a pomoc osobám s mentálním případně kombinovaným postižením v pobytových i ambulantních službách

diakonie-zvonek.cz