Drenáž

Mnohdy se na zahrádkách setkáváme s problémem přemokřené půdy. Tento jev je naprosto přirozený v případech, kdy přísun vody do půdy převyšuje objem vody ze zeminy odcházející. Nejvíce jsou pochopitelně ohroženy stanoviště s vysokou hladinou podzemní vody, či se slehlou půdou. Podobné půdní podmínky pak zapříčiňují nedostatek důležitých výživových prvků a tím následně i špatný stav rostlin.

V takovýchto podmínkách nejsou normální kořeny schopné přirozeně fungovat a hrozí jejich odumření. Přemokřená půda je také ideálním místem pro výskyt chorob. Nevhodně přemokřenou půdu můžeme rozpoznat mnoha způsoby. Vykopeme-li jámu hlubokou cca 50 cm, která se nám následně naplní vodou, počkáme začne-li voda mizet. Pakliže se hladina udrží v jámě několik hodin či dokonce dnů, je patrné, že půda vyžaduje drenáž. Přítomnost přemokření jílu zjistíte hnilobným zápachem a modrošedým a žlutým mramorováním.

Z nepříliš přemokřených půd je možné odvádět vodu prostřednictvím povrchových struh. Strouhy mají mít hloubku 1-1,2 m se svažitými stěnami. Kromě takto vytvořených odvodňovacích struh je možné na zahradě použít i vzhledově nenápadné francouzské drenáže. Funkce této drenáže je naprosto shodná, jedná se však o drenážní strouhy vyplněné štěrkem a zakryté obrácenými drny a ornicí.

Nejúčinější jsou drenáže z plastových či pálených trubek určených pro tyto potřeby.

Potrubí se klade do tvaru rybích kostí do hloubky cca 60 cm pod povrch. Potrubí klademe na štěrkové lůžko, následně jej zasypeme další vrstvou štěrku, na tuto vrstvu umístíme jemnější štěrk či písek a nakonec zahrneme zahradní zeminou.

Na rovině klademe potrubí s min. sklonem 0,5 %, ve svahu pak korespondujeme sklon potrubí se sklonem svahu. Vodu odvádíme buďto do trativodu, umělého rybníčku, čí do odvodňovací strouhy.

Nejvýhodnější je nashromažděnou vodu opět používat k zálivce na zahradě, což umožňuje zachytávání do rybníčků či umělých nádrží. Trativod by měl mít zhruba tyto rozměry: 1,5 m široký a 2,0 m hluboký příkop naplněný roztlučeným kamením a zasypaný jemným štěrkem a pískem. Vrchní záklop tvoří obrácené trávní drny.

Obr.1

A - detail uložení drenážního potrubí
B - hlavní (sběrné) potrubí
C - jednotlivá boční drenážní potrubí
D - odtokové drenážní koryto

Obr. 2

A - sejmutá trávní drnová vrstva
B - nasypaná zemina
C - hrubý písek nebo jemný štěrk
D - hrubý štěrk nebo drcené kamení
E - kameny k zakrytí spojů potrubí
F - drenážní potrubí se spádem ke sběrnému korytu či jímce pro zachycení odvedené vody

drenáž - detail

drenáž - celkový pohled